Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Jožef Prus
....

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Aleksander Ostan
....

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Bruno Dujič
....

Marko Studen
....

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Mateja Leskovar
....

Jure Vanič
....

Matevž Granda
....

Vina Guerila
....

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...

Hiša kruha Krejan
....

Ana Kučan
....

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...

Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Janez Turinek
....