Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...

Matevž Granda
....

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...

Ana Kučan
....

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Hiša kruha Krejan
....

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Jožef Prus
....

Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Vina Guerila
....

Marko Studen
....

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Aleksander Ostan
....

Janez Turinek
....

Bruno Dujič
....

Mateja Leskovar
....

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...

Jure Vanič
....