Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Bruno Dujič
....

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Vina Guerila
....

Mateja Leskovar
....

Ana Kučan
....

Janez Turinek
....

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Jožef Prus
....

Marko Studen
....

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...

Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Matevž Granda
....

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...

Hiša kruha Krejan
....

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Aleksander Ostan
....

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...

Jure Vanič
....

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...