Ana Kučan
....

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...

Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Marko Studen
....

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Vina Guerila
....

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Jožef Prus
....

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...

Jure Vanič
....

Janez Turinek
....

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Hiša kruha Krejan
....

Mateja Leskovar
....

Bruno Dujič
....

Matevž Granda
....

Aleksander Ostan
....

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...