Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Bruno Dujič
....

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...

Matevž Granda
....

Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Marko Studen
....

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Mateja Leskovar
....

Jure Vanič
....

Ana Kučan
....

Aleksander Ostan
....

Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Hiša kruha Krejan
....

Jožef Prus
....

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Vina Guerila
....

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...

Janez Turinek
....

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...