Miroslav Premrov
Nizkoenergetska lesena gradnja...

Mateja Leskovar
....

Mika Cimolini
Dobra hiša je industrijski izdelek ...

Janez Koželj
Kvalitetna hiša je vraščena v svoje okolje in ga v najmanjši možni meri spreminja...

Bruno Dujič
....

Mirko Tratnik
Teze o rabi lesa za gradnjo lesenih hiš...

Jožef Prus
....

Rupert Gole
Če se ozremo skozi nekaj stoletij nazaj v preteklost...

Mirjana Bračič
Tudi naravno bogastvo neke države pomeni temelj razvoja in določa...

Vina Guerila
....

Vanja Gregorc in Aleš Vrhovec
....

Ana Kučan
....

Hiša kruha Krejan
....

Matevž Granda
....

Marko Lukič
Slovenska montažna hiša kot izvozna ikona...

Davorin Gazvoda
presojam v prvi vrsti njen vpliv na celotno prostorsko ureditev...

Gregor Banič
Lesena hiša –ikona slovenske ekonomije?...

Janez Turinek
....

Jure Vanič
....

Janez Pucelj
Ima les prihodnost?...

Aleksander Ostan
....

Marko Studen
....

Peter Gabrijelčič
Winston Churchill je nekoč dejal nekako takole...

Jure Kotnik
Predstavitev na današnjo tematiko predavanj sem razdelil na dva sklopa...

Mima Suhadolc
Na vprašanje »Kaj je dobra hiša?« je precej enostavno odgovoriti...

Robert Potokar
Rjava in bela hiša sta dve stanovanjski hiši dokončani v letu 2009...